Maa- ja pohjarakennustyön paikallisvalvoja (myönnetty ennen 8.3.2016)

Maa- ja pohjarakennustyön paikallisvalvojalla on todettu olevan kohdassa "pätevyysvaatimukset" esitetyn mukainen pätevyys toimia valvojana luokan b Pienehköissä rakennushankkeissa. Sihteerijärjestö on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry.

Tarkemmat tiedot päteväksi todetusta henkilöstä saat esille klikkaamalla hänen nimeään.


ins AMK Haapala Toni Helsinki 09.03.2023

DI Holopainen Ville Tampere 15.12.2022 www.holvi.pro

DI Huttunen Tiina Vantaa 09.03.2023 www.htj.fi

INS. (YAMK) Säippä Jarno Turku 09.03.2023 www.sitowise.com

Pätevyyksiä yhteensä 4