Maa- ja pohjarakennustyön ylivalvoja (myönnetty ennen 8.3.2016)

Maa- ja pohjarakennustyön ylivalvojalla on todettu olevan kohdassa "pätevyysvaatimukset" esitetyn mukainen pätevyys toimia valvojana luokan aa Erittäin vaativissa rakennushankkeissa. Sihteerijärjestö on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry.

Tarkemmat tiedot päteväksi todetusta henkilöstä saat esille klikkaamalla hänen nimeään.

Pätevyyksiä yhteensä 0