Pientalohankkeen pääsuunnittelija

Pientalohankkeen pääsuunnittelijalla on todettu olevan kohdassa "pätevyysvaatimukset" esitetyn mukainen pätevyys toimia pääsuunnittelijana pientalohankkeissa. Sihteerijärjestö on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry.

Tarkemmat tiedot päteväksi todetusta henkilöstä saat esille klikkaamalla hänen nimeään.

Pätevyyksiä yhteensä 0