Pientalohankkeen pääsuunnittelija

Pientalohankkeen pääsuunnittelijalla on todettu olevan kohdassa "pätevyysvaatimukset" esitetyn mukainen pätevyys toimia pääsuunnittelijana pientalohankkeissa. Sihteerijärjestö on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry.

Tarkemmat tiedot päteväksi todetusta henkilöstä saat esille klikkaamalla hänen nimeään.


INS (AMK) Uusimäki Voitto Oulu 28.08.2021 www.uusimaki.fi

Pätevyyksiä yhteensä 1