AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja

Rakennesuunnitelmien tarkastajalla on todettu olevan kohdassa "pätevyysvaatimukset" esitetyn mukainen pätevyys toimia rakennesuunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana. Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyydet jaotellaan rakenteiden mukaisesti seuraavasti: betoni-, teräs-, puu-, pohja- ja kalliorakenteet sekä rakennusfysiikka. Yhdellä henkilöllä voi olla yksi tai useampia pätevyyksiä. Henkilön kelpoisuus kyseiseen tarkastustehtävään määräytyy pääasiallisen tarkastustehtävän mukaan. Tarvittaessa tarkastajan on jaettava tehtävät useammalle henkilölle. Sihteerijärjestö on FISE.

Tarkemmat tiedot päteväksi todetusta henkilöstä saat esille klikkaamalla hänen nimeään.


DI Jartti Jukka Oulu 18.11.2022 www.sweco.fi
Huomautuksia: Betoni- ja teräsrakenteet

DI Kela Petri Espoo 07.09.2022 www.ains.fi
Huomautuksia: Betoni- ja teräsrakenteet, erikoisalana siltarakenteet

DI Pekkinen Timo Hollola 18.11.2022 www.sweco.fi
Huomautuksia: Teräsrakenteet

Pätevyyksiä yhteensä 3