A-vaativuusluokan pääsuunnittelija, korjausrakentaminen

Seuraavilla henkilöillä on todettu olevan pääsuunnittelijan pätevyys alla mainitussa suunnittelutehtävässä vaativuusluokassa A, korjausrakentamisessa.
Pääsuunnittelijan pätevyyden asiantuntijalautakunta toteaa, että tämä pätevyyden toteaminen yksinään ei anna hakijalle kelpoisuutta toimia tietyn hankkeen pääsuunnittelijana. Kelpoisuuden arvioinnin suhteessa hankkeen vaativuuteen sekä päätöksen kelpoisuudesta pääsuunnittelijaksi asianomaiseen hankkeeseen tekee aina rakennusvalvontaviranomainen. Pääsuunnittelijan pätevyyden toteamismenettelyn sihteerijärjestönä toimii Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.

Tarkemmat tiedot päteväksi todetusta henkilöstä saat esille klikkaamalla hänen nimeään.


RA Ilmanen-Murtosaari Pirkko Jyväskylä 16.06.2022 www.arkkitehtipalvelu.fi
Huomautuksia: Suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-rekisterin numero 599

RA Järvelä Jyri Kerava 14.06.2021 www.talokeskus.fi
Huomautuksia: Suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-rekisterin numero 148

ARKKIT Könönen Timo Espoo 29.04.2021 www.innovarch.fi
Huomautuksia: Suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu

RA Savolainen Kari Helsinki 14.06.2021
Huomautuksia: Suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-rekisterin numero 302

ARKKIT Sivula Karla Helsinki 29.04.2021 www.arkkitehtitoimisto.com
Huomautuksia: Suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-rekisterin numero 314

TaM Tepponen Sirkka-Liisa Espoo 29.04.2021 www.espoo.fi
Huomautuksia: Suunnitteluala: SIS sisustussuunnittelu

ARKKIT Vaija Olli-Pekka Espoo 29.04.2021 www.innovarch.fi
Huomautuksia: Suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-rekisterin numero 1539

Pätevyyksiä yhteensä 7