Pientalohankkeen pääsuunnittelija

Pientalohankkeen pääsuunnittelijalla on todettu olevan kohdassa "pätevyysvaatimukset" esitetyn mukainen pätevyys toimia pääsuunnittelijana pientalohankkeissa. Sihteerijärjestö on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry.

Tarkemmat tiedot päteväksi todetusta henkilöstä saat esille klikkaamalla hänen nimeään.


INS Engberg Tom Loviisa 14.06.2019

RKM Ikola Raimo Vieremä 14.06.2019

TEKN Koskela Paavo Raahe 14.06.2019 www.svapa.fi

Ins. Ovaskainen Markku Lappeenranta 11.02.2021 www.arkovaskainen.com

INS (AMK) Uusimäki Voitto Oulu 28.08.2021 www.uusimaki.fi

Pätevyyksiä yhteensä 5