Betonipintojen korjaustyönjohtaja

Betonipintojen korjaustyönjohtajalla on todettu olevan kohdassa "pätevyysvaatimukset" esitetyn mukainen pätevyys betonipintojen korjaustöiden johtamiseen. Sihteerijärjestö on Suomen Betoniyhdistys r.y.

Tarkemmat tiedot päteväksi todetusta henkilöstä saat esille klikkaamalla hänen nimeään.

Pätevyyksiä yhteensä 0